Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Kolegium IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 17.02.2017

Nawiązując do wywiadu udzielonego przez  wicemarszałka Sejmu prof. Ryszarda Terleckiego portalowi wpolityce.pl, informujemy:

Kolegium IPN, jako organ opiniodawczo-doradczy, realizuje zadania określone w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej i nie wykracza poza swoje kompetencje wyznaczone przez ustawodawcę.

Członkowie Kolegium – nawet przy różnicy zdań – osiągają konsensus, kierując się dobrem Instytutu Pamięci Narodowej, co świadczy o wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Warszawa, 16 lutego 2017                                                                                            

prof. dr hab. Jan Draus
Przewodniczący Kolegium IPN

do góry