Nawigacja

Aktualności

IV edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Szczecin, 11 grudnia 2018 r.

Prezes IPN wręczył nagrody honorowe osobom i instytucjom zasłużonym dla upamiętniania w regionie historii narodu polskiego.

11 grudnia 2018 r. w Hotelu Vulcan w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody „Świadek Historii". 

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspierających pion edukacyjny IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.
 
Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.  Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. 
 
W tegorocznej IV edycji w Szczecinie laureatami nagrody zostali: 
Ryszard Władysław Drewniak

Bolesław Zbigniew Pawłowski 

Stanisław Wądołowski

Polskie Radio Szczecin

Stowarzyszenie Społeczne „Grudzień’70/Styczeń’71”

Paweł Michalak

 
W poprzednich edycjach laureatami Nagrody „Świadek Historii” zostali:
I edycja:
Ks. Witold Andrzejewski, Ewa Gruner-Żarnoch, Zbigniew Moskot ps. „Flis”, Danuta Szyksznian-Ossowska ps. „Sarenka”, Jan Tarnowski
II edycja:
Edward Dębicki, Kazimierz Kostrzewski, Zbigniew Piasecki, Stanisław Piszczek, Józef Pokora, Wojciech Woźniak
III edycja:
Władysław Czyżewski, Grzegorz Durski, Alina Krystosiak, Eugeniusz Szerkus, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRYF” z Koszalina, ​​
Janina Wasiłojć-Smoleńska „Jachna” (pośmiertnie) ​
do góry