Nawigacja

Aktualności

Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018

  • Monastyr Sołowiecki Monastyr Sołowiecki
  • Monastyr Sołowiecki Monastyr Sołowiecki
  • Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018 Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018
  • Uczestnicy konferencji o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018 Uczestnicy konferencji o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018
  • Tablica „Pamięci Polaków więźniów Sołówek – rodacy” Tablica „Pamięci Polaków więźniów Sołówek – rodacy”
  • Monastyr Sołowiecki Monastyr Sołowiecki
  • Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018 Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018
  • Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018 Konferencja o losach więźniów łagrów sołowieckich – Wyspy Sołowieckie, 4–8 lipca 2018

W dniach 4–8 lipca odbywa się na Wyspach Sołowieckich IV międzynarodowa konferencja naukowa „Historia kraju zapisana w losach więźniów łagrów sołowieckich”. Wśród wykładowców są obecni badacze zagadnienia z Moskwy, Archangielska, Petersburga, Sołowek, a także Litwy i Polski. Bierze w niej udział dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, który wystąpił z referatem poświęconym polskim wątkom w dziejach tutejszych łagrów.

Sołowieckie Łagry Specjalnego Przeznaczenia (SŁON) były pierwszymi elementami systemu GUŁAG, który tutaj został stworzony i przyniósł tysiące ofiar różnej narodowości – wśród nich byli także Polacy. W trakcie obrad zaprezentowano wystąpienia członków rodzin ofiar systemu, mówiące o tym, jak długo i z jakim trudem dochodzili oni do prawdy o swoich przodkach – nieraz dopiero po 70 latach od ich śmierci. Ciekawa prezentacja dotyczyła zdjęć lotniczych Luftwaffe z okresu II wojny, przedstawiających Wyspy Sołowieckie. Drugi dzień obrad był poświęcony losom katolickiego i prawosławnego duchowieństwa – więźniów SŁON, a także pomocy, jaką otrzymywali oni od swoich wiernych będących na wolności.

Uczestnicy konferencji odwiedzili słynny monastyr sołowiecki, gdzie w latach 1923–1937 przetrzymywano tysiące więźniów, z których wielu zostało rozstrzelanych, a wielu innych zmarło z powodu głodu i zimna. Odwiedzono także tutejsze Muzeum SŁON oraz byłe baraki łagierne.

Punktem kulminacyjnym było złożenie wieńców pod pomnikiem wszystkich uwięzionych, a także pod polską tablicą ku czci pomordowanych i represjonowanych Polaków. Tego dnia w cerkwi św. Trójcy na terenie monastyru odbyła się uroczysta modlitwa ku czci wszystkich ofiar systemu komunistycznego. Modlono się także na bezimiennych grobach ofiar SŁON na miejscowym cmentarzu.

W ramach konferencji prezentowane są nowe publikacje poświęcone zbrodniczemu systemowi, wystawy na temat ofiar, a także koncerty muzyczne.

do góry