Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN

  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Przedstawiciele środowisk żydowskich z USA w IPN – 26 czerwca 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

26 czerwca w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie gościli przedstawiciele środowisk żydowskich z USA. Wizyta w IPN była częścią wyjazdu studialnego, zorganizowanego przez Ambasadę RP w Waszyngtonie. W programie – m.in. odwiedzenie ministerstw, instytucji, organizacji rządowych i pozarządowych, gmin żydowskich, muzeów. Celem było zaprezentowanie działalności powyższych instytucji oraz wskazanie możliwości nawiązania współpracy i prowadzenia dialogu.

W spotkaniu w IPN wzięli udział: Emanuel David Thorne (Generation After), Gilead Benjamin Kapen (American Jewish International Relations Institute),  Evan Jay Nierman (przestawiciel społeczności żydowskiej z Floryday), Eric Lawrence Rozenman (Jewish Policy Center), Adam Akiva Ephraim Sharon (World Jewish Congress), Michael Joshua Stecher (Georgetown University) oraz dr Filip Maurycy Jasiński z Ambasady w Waszyngtonie.

Ze strony Instytutu w spotkaniu uczestniczyli: zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej dr Waldemar Brenda, rzecznik prasowy IPN Adam Przegaliński, Karol Madaj (Biuro Edukacji Narodowej), dr Alicja Gontarek (Biuro Badań Historycznych), Katarzyna Ratajczak-Sowa (Samodzielna Sekcja Informacji Międzynarodowej), Agnieszka Jędrzak (Kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych) oraz Joanna Kumor (Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych).

Prowadzący spotkanie dr Mateusz Szpytma podziękował gościom za zainteresowanie Instytutem oraz przedstawił jego genezę i zadania, a także poszczególne piony merytoryczne. Nadmienił, że instytucję wzorowano na niemieckim Instytucie Gaucka, który przejął archiwa służb specjalnych byłego NRD. Przypomniał, że do Instytutu wcielono także dawną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą przekształcono w pion śledczy IPN. Wreszcie, z uwagi na fakt, że zakres czasowy Instytutu poszerzono obecnie do roku 1917, w centrum zainteresowania placówki leżą nie tylko zbrodnie niemieckie czy sowieckie, ale także te popełnione na narodzie polskim przez komunistów, m.in. podczas Antypolskiej Akcji NKWD w latach 1937–38.

Prezes Szpytma wspomniał także o Archiwum stanowiącym serce IPN, mieszczącym ponad 90 km akt. Przedstawił też działalność nowo utworzonego Biura Poszukiwań i Identyfikacji, zajmującego się szukaniem miejsc pochówku polskich bohaterów, którzy zginęli podczas dwóch okupacji lub też zostali zamęczeni bądź straceni w stalinowskich więzieniach.

Dyrektor Siwek opisał główne kierunki działalności nowego pionu Upamiętniania Walk i Męczenstwa. Podkreślał, że do grobu wojennego mają prawo nie tylko polegli żołnierze, ale także ofiary zbrodni reżimów totalitarnych. Dodał, że Państwo Polskie otacza opieką wszystkie mogiły wojenne, niezależnie od narodowości czy wyznania pochowanych w nich osób. Wspomniał także o działalności Biura poza granicami kraju, m.in. w kwestii opieki nad cmentarzami żołnierzy polskich za granicą.

Dyrektor Brenda przedstawił osiągnięcia Biura Edukacji Narodowej (dawniej: Biura Edukacji Publicznej, z którego wyłoniono kierowane przez niego Biuro oraz Biuro Badań Historycznych). W ciągu osiemnastu lat działalności wydano ok. 2000 tytułów książek naukowych i popularnonaukowych, a także opracowano i zaprezentowano ok. 500 wystaw.  Dr Brenda wspomniał też o realizowanym w kraju i za granicą projekcie Przystanków Historia oraz cyklach szkoleń dla nauczycieli. Nowym narzędziem przydatnym w popularyzacji historii są wydawane przez IPN gry planszowe, o których opowiedział pomysłodawca wielu z nich, Karol Madaj.

Dr Gontarek przedstawiła działalność pionu naukowego, jeśli chodzi o badanie kwestii żydowskich. W ramach Centralnego Projektu Badawczego realizowane są trzy kierunki badań: stosunki polsko-żydowskie, Zagłada Żydów oraz Polacy ratujący Żydów. Dr Szpytma wspomniał o współpracy międzynarodowej w tym zakresie, udziale polskich badaczy w konferencjach oraz spotkaniach Międzynarodowego Sojuszu Pamięci o Holokauście (IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance).

Goście pytali o współpracę Instytutu z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Dr Szpytma wspomniał o bilateralnej umowie, zawartej między obiema instytucjami. Dodał, że na przestrzeni wielu lat Muzeum otrzymało liczne kopie dokumentów z zasobu IPN. We współpracy z tą instytucją odbywają się także warsztaty archiwalne.

Przedstawiciele środowisk żydowskich byli zaskoczeni rozmachem i wielokierunkowością działań Instytutu. Padło pytanie, czy nowe pokolenia, niepamiętające wojny czy czasów komunistycznych, nie są nieco znużone ciągłym przywoływaniem tych wydarzeń. Prezes Szpytma stwierdził, że przeciwnie; wśród młodych ludzi widać rosnące zainteresowanie tymi tematami, w tym zagadnieniem Holocaustu, który w społeczeństwie rządzonym przez komunistów przez długie lata pozostawał tematem będącym na marginesie.

Na koniec spotkania goście otrzymali upominki w formie anglojęzycznych publikacji książkowych wydanych przez IPN.

do góry