Nawigacja

Aktualności

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki – Lublin, 19 maja 2018

 • III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki, IPN Lublin
 • III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki, IPN Lublin

Program Seminarium:

Miejsce: Instytut Historii, sala 318
9.30 Otwarcie prac seminarium –  prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

10.00 -11.30 Obrady Sekcji I i II*

SEKCJA I


Moderatorzy: dr hab. Artur Górak (UMCS, Lublin), dr Tomasz Matuszak (AP w Piotrkowie Trybunalskim), dr Małgorzata Szabaciuk (UMCS, Lublin)

 • Marcin Smoczyński (UMK, Toruń) – Wykaz akt i jego rola w sprawnym zarządzaniu dokumentacją;
 • Катерина Медведєва (ХНУ, Харків, Україна) – Проблеми комплектування та зберігання особових фондів в архівах Україн;
 • Дмитро Телічко, Хабарова Анна (ХНУ, Харків, Україна) – Зміни у підготовці професійних архівістів у сучасній Україні;
 • Konrad Majchrzyk (UMCS, Lublin) – AiNZZI – wrażenia, opinie, perspektywy;
 • Karol Kaczor (UMCS, Lublin) – Outsourcing w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej. Podstawy prawne;
 • Konrad Gromadzki (UMCS, Lublin) – Podstawy prawne rozwoju e-Government w Polsce.

SEKCJA II

Moderatorzy: prof. Ludmiła Posochowa (ChNU, Charków), prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS, Lublin), prof. Robert Degen (UMK, Toruń)

 • Елена Бородина (УрФУ, Екатеринбург) – Архивные описи как источник по изучению российского общества XVIII в;
 • Piotr Czyż (UPH) – Archiwalia muzealiami, muzealia archiwaliami? Rola archiwaliów w muzealnictwie na przykładzie wybranych muzeów;
 • Владислав Каплієнко (ХНУ, Харків, Україна) – Архіви музеїв археології в Україні: створення та проблеми систематизації фондів;
 • Віталія Дуплякіна (ХНУ, Харків, Україна) – Проблеми збереження документів про творчу діяльність театральних колективів м. Харкова;
 • Яна Большедворская (ВШЭ, Санкт Петербург, Россия) – Движение за сохранение наследия Петербурга в начале 20 века;
 • Вадим Попович (ХНУ, Харків, Україна) – Інформатизація архівної справи в Україні: здобутки та перспективи.


12.00 Obiad, Bazylia (piętro -1)


Miejsce: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie –  Powitanie dyr. Marcin Krzysztofik
13.30-15.00 Obrady Sekcji III*

SEKCJA III

Moderatorzy: prof. Adrian Sielin (WSE, Petersburg),prof. Marcin Kruszyński (IPN, Lublin),dr Marek Konstankiewicz (UMCS, Lublin)

 • Monika Gogół (UMCS, Lublin) – Problemy udostępniania materiałów znajdujących się w zasobie IPN;
 • Bartłomiej Wierzbowski (UMCS, Lublin) – Biuletyn Informacji Publicznej jako narzędzie pracyarchiwów bieżących;
 • Ирина Василик (ВШЭ, Санкт Петербург, Россия) – Развитие инфраструктуры почтовых трактов в России.Административная реформа, опыт Польши;
 • Kaja Bachańska (UMCS, Lublin) – Records management w kontekście dostępu do informacjipublicznej w Anglii;
 • Ewelina Makoś (UMCS, Lublin) – Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczegoa przemiany kultury dokumentacyjnej.


Miejsce: Archiwum Państwowe w Lublinie –  Powitanie dyr. Piotr Dymmel
15.30-17.00 Obrady Sekcji IV*
17.30 Spotkanie integracyjne

SEKCJA IV

Moderatorzy: dr Piotr Dymmel (AP w Lublinie), prof. Dariusz Magier (UPH, Siedlce, AP w Siedlcach), dr Tomasz Czarnota (UMCS, Lublin)

 • Катерина Чечкіна (ХНУ, Харків, Україна) – Аналіз віртуальних виставок архівів України;
 • Евгения Сыкчина (ВШЭ, Санкт Петербург, Россия) – Лечение душевных заболеваний в Царстве Польском на рубеже XIX-XX веков;
 • Юлия Закржевская (ВШЭ, Санкт Петербург, Россия) – Компаративный анализ оцифровки источников по истории Смутного времени в РГАДА и Государственном архиве Швеции;
 • Юлия Шумилова (ВШЭ, Санкт Петербург, Россия) – Средневековые трактаты как ключ к пониманию интеллектуальной истории Средних веков.


 

do góry