Nawigacja

Aktualności

Film „Niezwyciężeni” w polskich szkołach w Kanadzie – kwiecień-maj 2018

Decyzją prezesa IPN dr. Jarosława Szarka Instytut Pamięci Narodowej obejmuje patronatem akcję skoordynowanego wyświetlania filmu „Niezwyciężeni” podczas lekcji historii we wszystkich szkołach polskich w Kanadzie, zarejestrowanych w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Zaplanowana na kwiecień i maj 2018 roku akcja podjęta została dzięki wysiłkom i zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP w Toronto i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Film „Niezwyciężeni”  stanowi znakomitą formę upowszechnienia wiedzy na temat historii Polski wśród polsko-kanadyjskiej młodzieży. Fakt, że będą go mogli obejrzeć uczniowie placówek edukacyjnych – młodzi ludzie, dla których istotnym aspektem tożsamościowym pozostaje wiedza o korzeniach oraz znajomość historii własnego narodu, doskonale wpisuje się w misję Instytutu Pamięci Narodowej.

Jednym z zadań IPN jest właśnie budowanie więzi społecznych wokół pamięci i historii, dlatego też objęcie patronatem projekcji „Niezwyciężonych” podczas lekcji historii będzie skutecznie realizować misję krzewienia i upamiętniania kluczowych momentów historycznych wśród młodego pokolenia. Poprzez kulturę popularną, w formie filmu animowanego, Polacy dorastający za granicą otrzymają szansę zdobycia rzetelnej wiedzy i argumentacji, niezbędnych do prowadzenia rzeczowej i merytorycznej dyskusji o tematyce historycznej na arenie międzynarodowej.

Przedsięwzięcie jest owocem ustaleń podjętych pomiędzy Krzysztofem Grzelczykiem – konsulem generalnym RP w Toronto a Janem Basterem – zastępcą prezesa IPN podczas wizyty delegacji Instytutu w Kanadzie w lutym 2018 r. Wiąże się także z porozumieniem o współpracy, zawartym pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych 26 czerwca 2017 roku.

do góry