Nawigacja

Aktualności

Sympozjum naukowe „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana” – Wrocław, 9 października 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do udziału w sympozjum naukowym „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana”, które odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska 9 października 2018 roku.

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju odbył się w dniach 25–28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki we Wrocławiu, będąc częścią odbywającej się równolegle Wystawy Ziem Odzyskanych. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatów z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Curie, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie siedemdziesiąta rocznica imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem treści przyjętej wówczas rezolucji: „Kulturze krajów europejskich, które wniosły ogromny wkład do światowego dorobku ludzkości, grozi niebezpieczeństwo utraty oblicza narodowego. (…) Ludzie, którzy przyjęli metody faszyzmu, uprawiają w swoich krajach dyskryminację rasową, prześladują wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki. (…) Podnosimy głos w obronie pokoju, w obronie swobodnego rozwoju kulturalnego narodów, w obronie ich niepodległości narodowej, ich ścisłej współpracy i przyjaźni”. Okrągły jubileusz ma zachęcić do refleksji nad kondycją środowisk twórczych w 70 lat po kongresie, historii i przemian społecznych tejże grupy, uchwycenia zjawiska ciągłości i zmiany.

Sympozjum będzie transmitowane na kanale IPNtv Konferencje:

PROGRAM:

10.00 otwarcie sympozjum

10.15-11.45

Dr Tomasz Peciakowski, W pułapce podwójnego zniewolenia. Krótka historia polskich intelektualistów, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Wrocław w dniach Światowego Kongresu Intelektualistów 1948 r., Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Mirosław Adam Supruniuk, Kongres Wolności (Conres Pour la Liberté de la Culture) – odpowiedź Zachodu na Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dyskusja

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-15.00

DEBATA NAUKOWA Intelektualiści w 70 lat po Kongresie

Moderator: Agnieszka Klarman, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Uczestnicy debaty:

Prof. dr hab. Grażyna Woroniecka, Uniwersytet Warszawski

Prof. hab. hab. Adam Jezierski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Uniwersytet Wrocławski

 

do góry