Nawigacja

Aktualności

III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...” – Warszawa, 7–8 czerwca 2018

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”, która odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Konferencja, będąca wspólnym projektem Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest forum wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami, historykami i nauczycielami. Obrady stanowią okazję do prezentacji niepublikowanych dokumentów archiwalnych, omówienia znaczenia materiałów źródłowych w edukacji szkolnej oraz wskazania form działań edukacyjnych i popularyzatorskich archiwów.

W związku z przypadającą 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie rozważaniom dotyczącym szeroko rozumianego pojęcia patriotyzmu jako wartości w edukacji publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Archiwum IPN, pod adresem poczty elektronicznej magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl 

Propozycje referatów należy zgłosić do 30 kwietnia 2018, zgłoszenia udziału bez referatu przyjmujemy do 20 maja 2018.


do góry