Nawigacja

Aktualności

Prezentacja albumu „Generał Józef Haller 1873-1960” – Łódź, 11 stycznia 2018

  • Od lewej stoją: dr Sebastian Pilarski (naczelnik OBBH IPN w Łodzi) i dr Paweł Perzyna (naczelnik Archiwum OIPN w Łodzi) Od lewej stoją: dr Sebastian Pilarski (naczelnik OBBH IPN w Łodzi) i dr Paweł Perzyna (naczelnik Archiwum OIPN w Łodzi)
  • Dr Rafał Sierchuła (OBBH IPN w Poznaniu) Dr Rafał Sierchuła (OBBH IPN w Poznaniu)
  • Od lewej: dr Rafał Sierchuła, dr Wojciech J. Muszyński (OBBH IPN w Warszawie) Od lewej: dr Rafał Sierchuła, dr Wojciech J. Muszyński (OBBH IPN w Warszawie)
  • Dr hab. Krzysztof Kaczmarski (OBBH IPN Rzeszów) Dr hab. Krzysztof Kaczmarski (OBBH IPN Rzeszów)
  • Dr Sebastian Pilarski, naczelnik OBBH IPN w Łodzi Dr Sebastian Pilarski, naczelnik OBBH IPN w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił 11 stycznia 2018 r.  do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na prezentację albumu Generał Józef Haller 1873-1960.

W spotkaniu wzięli udział autorzy publikacji: dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr Wojciech J. Muszyński i dr Rafał Sierchuła.

***

Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła, Generał Józef Haller 1873–1960, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8098-135-5

Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Liczymy na to, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ważny krok na drodze do przywrócenia należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny.

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

foto: Marzena Kumosińska

materiał filmowy: Tomasz Radzikowski

Audycja Polskiego Radia na temat albumu

do góry