Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia – 28–30 listopada 2017

  • Uczestnicy spotkania Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia w Ponarach Uczestnicy spotkania Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia w Ponarach
  • Ponary Ponary
  • Ponary Ponary
  • Ponary Ponary
  • Ponary Ponary
  • Ponary Ponary
  • Kaplica Kolumbarium w Tuskulanach Kaplica Kolumbarium w Tuskulanach
  • Kaplica Kolumbarium w Tuskulanach Kaplica Kolumbarium w Tuskulanach
  • Spotkanie Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia Spotkanie Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia

Tegoroczne spotkanie członków Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, organizacji, której IPN jest członkiem założycielem, odbyło się w Wilnie.

W ramach spotkania odbyło się seminarium „Ludobójstwo europejskich Romów w latach 1939–45”, warsztaty poświęcone międzynarodowej sprawiedliwości, edukacji, upamiętnieniu oraz badaniom naukowym, jak również wybory nowych władz Platformy.

Instytut reprezentowali: prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bogusław Czerwiński i Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN. Przedstawiciele Instytutu wygłosili referaty dotyczące inicjatywy pionu śledczego utworzenia międzynarodowego trybunału, zajmującego się osądzeniem zbrodni komunistycznych, oraz postępów w śledztwie dotyczącym zabójstw obywateli polskich na granicy czechosłowacko-austriackiej, jak również zagranicznych projektów poszczególnych pionów merytorycznych IPN, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Propozycja IPN powołania międzynarodowego trybunału stanowi istotny wkład do działalności Platformy, stając się jednym z priorytetów organizacji.

Podczas spotkania odbyły się wybory, w wyniku których na przewodniczącego Platformy został wybrany dr Łukasz Kamiński, były prezes IPN, poparty m.in. przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka.

Delegacja IPN z pozostałymi członkami Platformy oddała hołd ofiarom reżimu komunistycznego w Ponarach i w Kaplicy Kolumbarium w Tuskulanach. Zwiedziła także Muzeum Parku Tuskulańskiego. Zaangażowanie w działalność Platformy wpisuje się w misję i ustawowe zadania IPN.

do góry