Nawigacja

Aktualności

Powstanie Warszawskie – materiały Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, dotyczące przygotowań i przebiegu Powstania Warszawskiego, przekazane do Archiwum IPN

Studium Polski Podziemnej w Londynie jest instytucją archiwalną założoną w 1947 r. przez byłych żołnierzy Armii Krajowej. Zasób Archiwum SPP obejmuje ok. 250 metrów bieżących. Możemy w nim odnaleźć dokumentację aktową, fotografie, afisze, mapy, muzealia. Zasób tworzą przede wszystkim akta Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, którego zadaniem było utrzymanie łączności pomiędzy Sztabem Naczelnego Wodza, a Komendą Główną ZWZ-AK (zespoły A, SK, Kolekcja 21) oraz akta Działu Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zespół MSW). Studium przechowuje ponadto 63 kolekcje rzeczowe i osobowe, akta komisji weryfikacyjnych AK, teki personalne żołnierzy Oddziału VI Sztabu NW oraz żołnierzy AK, jak również relacje.

Od 2008 r. Instytut Pamięci Narodowej współpracuje ze Studium Polski Podziemnej, wspierając SPP przy opracowaniu zespołów, zbiorów i kolekcji materiałów archiwalnych. Zawarta umowa przewiduje również edycję źródeł w formie serii wydawniczych.

W 2017 roku pracownicy Archiwum IPN dwukrotnie wyjeżdżali do Londynu, by dokonać przeglądu duplikatów dokumentów z zespołu A Oddział VI Sztabu NW (fotokopie i inne powielone egzemplarze, odpisy i wypisy).

Po zakończeniu prac w czerwcu br. duplikaty akt zespołu A Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza zostały przekazane przez SPP do Archiwum IPN. Stanowią ok. 1,6 m.b., tj. 345 teczek, w których znajduje się 12 311 kart dokumentów. Są to m.in. rozkazy wewnętrzne i schematy dotyczące organizacji oddziału oraz baz i placówek wojskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK, instrukcje, wytyczne, zarządzenia, korespondencja z KG ZWZ-AK, głównie depesze dotyczące sytuacji wojskowej i politycznej w kraju, przygotowań do przeprowadzenia powszechnego powstania, przebiegu oraz upadku powstania warszawskiego.

 • 25 lipca 1944 r. – depesza gen. Tadeusza Komorowskiego „Lawiny” skierowana do Sztabu Naczelnego Wodza, w której zgłasza gotowość do walki o Warszawę
  25 lipca 1944 r. – depesza gen. Tadeusza Komorowskiego „Lawiny” skierowana do Sztabu Naczelnego Wodza, w której zgłasza gotowość do walki o Warszawę
 • 2 sierpnia 1944 r. Odpis depeszy z kraju Dowódcy AK – sytuacja w drugim dniu walk o Stolicę
  2 sierpnia 1944 r. Odpis depeszy z kraju Dowódcy AK – sytuacja w drugim dniu walk o Stolicę
 • 4 sierpnia 1944 r. Odpis depeszy z Warszawy Dowódcy AK, zawierający tekst odezwy do społeczeństwa polskiego
  4 sierpnia 1944 r. Odpis depeszy z Warszawy Dowódcy AK, zawierający tekst odezwy do społeczeństwa polskiego
 • 29 sierpnia 1944 r. Depesza z kraju Dowódcy AK w sprawie planów rządu porozumienia z Sowietami
  29 sierpnia 1944 r. Depesza z kraju Dowódcy AK w sprawie planów rządu porozumienia z Sowietami
 • 7 września 1944 r. Odpis depeszy Krajowej Rady Ministrów do Premiera RP
  7 września 1944 r. Odpis depeszy Krajowej Rady Ministrów do Premiera RP
 • 3 października 1944 r., Warszawa – odpis rozkazu gen. Tadeusza Komorowskiego do żołnierzy walczącej Warszawy
  3 października 1944 r., Warszawa – odpis rozkazu gen. Tadeusza Komorowskiego do żołnierzy walczącej Warszawy
do góry