Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej” – Warszawa, 23–24 kwietnia 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

 

 

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS:

Ogólnopolska konferencja naukowa

Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej

Warszawa 23–24 kwietnia 2018 (zgłoszenia do 30 października 2017)

 

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Po Marcu. Konsekwencje Marca’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej”, która odbędzie się  23–24 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Dotychczasowe, dość już zaawansowane, badania dotyczące Marca 1968 r. w Polsce Ludowej w stosunkowo mniejszym stopniu dotyczą długofalowych konsekwencji wydarzeń tego okresu. Dotyczy to także środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, będących przedmiotem badań w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, realizowanego od 2006 r.

Celem organizowanej konferencji będzie zatem wypełnienie tej niewątpliwej luki przez naukową refleksję na konsekwencjami Marca ’68 dla wymienionych środowisk. Zamiarem organizatorów jest analiza następujących zagadnień:

  • prześledzenie zmian personalnych i organizacyjnych, jakie zaszły w instancjach partyjnych i instytucjach administracji państwowej odpowiedzialnych za politykę w zakresie kultury, nauki i mediów w 1968 r. oraz w latach następnych, zarówno w odniesieniu do władz i instytucji centralnych, jak i lokalnych (dotyczy to także aparatu bezpieczeństwa PRL i Ludowego Wojska Polskiego);
  • analiza zmian zachodzących w poszczególnych instytucjach kultury, nauki i mediów po Marcu ’68, także w dłuższej perspektywie, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w skali „mikro” (celowe w tym kontekście byłoby ustalenie, jak długo „cień marca” odciskał się na ich funkcjonowaniu);
  • analiza następstw Marca ’68 w kontekście przebiegu karier ludzi kultury, nauki i mediów, zarówno w odniesieniu do osób, które na fali zmian marcowych uzyskały profity, jak i tych, których kariera uległa przejściowemu bądź trwałemu załamaniu.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży na podstawie okazanych biletów.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się 23–24 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 października 2017 r.

Program konferencji zostanie ustalony do 15 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr Przemysław Benken
przemyslaw.benken@ipn.gov.pl

dr hab. Tadeusz P. Rutkowski
t.p.rutkowski@uw.edu.pl

do góry