Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” – Kielce, 22 lutego 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa – Kielce, 22 lutego

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”. Początek 22 lutego 2018 r. o godz. 10 w Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych przy ul. Jagiellońskiej 109A w Kielcach.

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Głównymi przedmiotami wystąpień będą organy sądowe PRL oraz obowiązujący w ustroju komunistycznym system prawny, a także charakterystyka istniejącego dorobku naukowego i wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. zbrodni sądowych lat 1944-1989. Ważne znaczenie będzie też miało ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowanie organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL, także w aspektach regionalnych.

W związku z dużą liczbą zgłoszeń konferencja podzielona została na sekcje, które będą obradować równolegle, w ramach następujących zagadnień:

  • Aspekty prawne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989;
  • Działania komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski i innych krajów demokracji ludowej;
  • Zbrodnie i represje komunistyczne. Studium przypadku.

Organizatorzy

IPN Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Współorganizator

Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Przewodniczący konferencji

  • dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN
  • prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, WSEP i NM w Kielcach
  • dr Anatolij Drabowski, rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu

Sekretarze konferencji

do góry