Nawigacja

Aktualności

Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017

  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017
  • Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017 Wizyta gości z Bułgarii w IPN – Warszawa, 17 maja 2017

17 maja 2017 roku Instytut odwiedziła jedenastoosobowa delegacja bułgarskich dziennikarzy, naukowców i przedstawicieli Fundacji „Shalom”. Wśród gości znaleźli się m.in. Waleri Kacunow, dyrektor Archiwum Nauki przy Bułgarskiej Akademii Nauk, Michajlina Pawłowa, redaktor naczelna dwutygodnika „Ewrejski westi” („Wiadomości żydowskie”) i czasopisma „La Estreya” poświęconego kulturze, tradycjom i historii żydowskiej, Alberta Alkalay, członek Rady Organizacji Żydów w Bułgarii „Shalom”, założycielka Stowarzyszenia Żydowsko-Bułgarskiej Współpracy ALEF w Burgas, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Wspólnota Narodów dla Pokoju” w ONZ. Wizyta została zorganizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Sofii.

Wizyta miała na celu zaprezentowania Bułgarom sposobów pielęgnowania przez Polaków pamięci polskich Sprawiedliwych oraz sposobów prowadzenia przez Polskę dialogu polsko-żydowskiego, a także prezentację doświadczeń, prowadzenie badań naukowych i dobrych praktyk. Dzięki udziałowi dziennikarzy, zajmujących się tematyką historyczną, wizyta zaowocuje także publikacjami w mediach państwowych oraz w specjalistycznych mediach bułgarskich; dzięki udziałowi bułgarskich historyków studentom i osobom zainteresowanym zaprezentowany zostanie polski sposób nauczania, przekazywania i interpretowania historii.

Większość z wymienionych osób w marcu ubiegłego roku uczestniczyło w przedsięwzięciu zorganizowanym przez IP w Sofii wspólnie z Organizacją Żydów w Bułgarii „Szalom”, podczas którego odbyła się transmisja online uroczystości otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Ze strony Instytutu w obecnym spotkaniu uczestniczyli dr Paweł Libera, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych, Robert Kopydłowski, prokurator z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN oraz dr Marcin Urynowicz, badacz z Biura Badań Historycznych specjalizujący się w problematyce i zagadnieniach II wojny światowej, a zwłaszcza w relacjach polsko-żydowskich.

Na początku spotkania goście dowiedzieli się, jak wygląda struktura i na czym polega misja, działalność i główne aktywności Instytutu. Poznali również specyfikę i rodzaje śledztw prowadzonych w Głównej Komisji. Zadawali pytania odnoszące się do ścigania zarówno zbrodni niemieckich, jak i komunistycznych. Przybyłych zainteresowało funkcjonowanie prokuratorów w strukturze Instytutu, przy jednoczesnej  podległości prokuratorowi generalnemu, oraz rezultaty przeprowadzanych przez nich śledztw.

Gościom zaprezentowano także jeden z najważniejszych i największych projektów naukowych, dotyczących stosunków polsko-żydowskich, obejmujący lata 1918-1968. Ponadto przedstawiono im wybrane publikacje i prace badawcze na ten temat. Podkreślono, że popularyzowanie informacji o relacjach polsko-żydowskich wiąże się ze ścisłą współpracą naukowców z edukatorami Instytutu. Projekty realizowane przez pion badawczy i naukowy IPN mają na celu pogłębienie oraz pielęgnowanie wiedzy o wspólnej historii.

Spotkanie zakończyło się propozycją podjęcia współpracy pomiędzy polskimi i bułgarskimi historykami w dziedzinie wspólnych badań nad historią Żydów. 

do góry