Nawigacja

Aktualności

Życzenia władz IPN z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Jana Łopuskiego – Gdynia, 3 stycznia 2017

Niezwykłe urodziny obchodził 3 stycznia prof. Jan Łopuski, prawnik, wybitny znawca prawa morskiego, nauczyciel akademicki, a także żołnierz AK i jej kronikarz, popularyzator wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Z okazji setnych urodzin list gratulacyjny przesłali profesorowi prezes IPN Jarosław Szarek i szef Kolegium Instytutu Jan Draus. Razem z kwiatami i serdecznymi życzeniami wręczył je Jubilatowi dyrektor gdańskiego IPN Mirosław Golon.

Profesor Łopuski nadal cieszy się dobrym zdrowiem, choć był nie tylko uczestnikiem konspiracji, ale i więźniem sowieckich łagrów. W 1986 r. przeszedł na emeryturę, nadal jednak prowadził intensywne badania naukowe i publikował teksty w prestiżowych pismach krajowych i zagranicznych, takich jak „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Państwo i Prawo”, „Droit Maritime Fracaise”, „Revista Europea de Derecho de la Navegacion Maritima y Aeronautica”, „Annuario de Derecho Maritimo”, „Journal of Maritime Law and Commerce” i wielu innych. Jest autorem 250 publikacji, w tym 30 książek. Na szczególne uznanie zasługuje – zdaniem prawników – przygotowana pod redakcją profesora, opublikowana w latach 1996–2000, pionierska trzytomowa praca Prawo morskie, która uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2001 roku.

W latach 1957–61 Jan Łopuski był członkiem zespołu, który przygotował ostateczny projekt pierwszego polskiego Kodeksu Morskiego. W latach 80. został zaangażowany do prac nad legislacją dotyczącą ochrony środowiska. W 1987 r. został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, utworzonej przez premiera. Wynikiem prac Komisji było przygotowanie takich aktów prawnych, jak Kodeks Morski z 2001 r., ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej, ustawa o bezpieczeństwie morskim, ustawa o rybołówstwie morskim, a także projekt ustawy o izbach morskich.

Jest Kawalerem Orderu Virtuti Militari, został też odznaczony Krzyżem Walecznych, a w 2006 roku wyróżniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. IPN przyznał mu w 2010 roku tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Fot. po prawej: Piotr Życieński

Pan prof. Jan Zygmunt Łopuski

Szanowny Jubilacie!

Mamy ogromny zaszczyt złożyć Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji przypadającego 3 stycznia 2017 roku wspaniałego jubileuszu 100-lecia Pańskich urodzin.

Przeżył Pan cały wiek naszej historii – często wyjątkowo bolesnej. Bronił Pan Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, a w marcu 1940 roku wstąpił w szeregi ZWZ, gdzie przyjął Pan ps. „Mariusz”.

 Odmowa współpracy z sowieckim kontrwywiadem wojskowym „zaprowadziła” Pana do łagru NKWD w Stalinogorsku, do kopalni węgla brunatnego i kamieniołomów. Po powrocie do Polski otrzymał Pan od przełożonych polecenie wyjazdu na Zachód. Tam, jak inni Polacy na uchodźstwie, stanął Pan przed alternatywą: powrót do pozbawionego suwerenności kraju lub życie na emigracji. W sierpniu 1947 roku wrócił Pan do Polski. Pańskie doświadczenia nadal są skarbnicą wiedzy dla nas wszystkich. Jest Pan świadkiem i bohaterem najnowszych dziejów Polski i Europy.

Kolejne pokolenia po latach doceniły Pana wysiłek – wśród przyznanych Panu laurów są : Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej. Najcenniejszą jednak nagrodą za Pana wysiłki jest z pewnością  wdzięczność i uznanie Pańskich studentów.

Dzisiejszy jubileusz to szczególna sposobność, abyśmy i my mogli wyrazić wdzięczność za pracę i trud, jakie włożył Pan w walkę o Polskę niepodległą i edukację kolejnych pokoleń rodaków. Życzymy Panu wielu sił, satysfakcji z wykonanej pracy i pogody ducha na kolejne lata. Mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy korzystać z wiedzy, jaką zdobywamy dzięki Panu nie tylko z kart historycznych książek. Wzór wypełnienia obywatelskiego obowiązku w dramatycznych chwilach losów Ojczyzny to lekcja dla nas wszystkich, której nie sposób przecenić.

Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
dr Jarosław Szarek

Przewodniczący Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Jan Draus

Życiorys prof. Jana Łopuskiego

  • Prof. Jan Łopuski i prof. Mirosław Golon
    Prof. Jan Łopuski i prof. Mirosław Golon
  • Prof. Jan Łopuski i prof. Mirosław Golon
    Prof. Jan Łopuski i prof. Mirosław Golon
  • List gratulacyjny z okazji setnych urodzin prof. Jana Łopuskiego
    List gratulacyjny z okazji setnych urodzin prof. Jana Łopuskiego
do góry