Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty” – Katowice, 8–9 grudnia 2016

  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty”. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty”.
  • Otwarcie obrad konferencji - od lewej: dr Andrzej Sznajder, dyrektor OIPN Katowice, Zbigniew Gołasz (IPN Katowice). Otwarcie obrad konferencji - od lewej: dr Andrzej Sznajder, dyrektor OIPN Katowice, Zbigniew Gołasz (IPN Katowice).
  • Uczestnicy konferencji „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”. Uczestnicy konferencji „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”.
  • Od prawej – dr Mirosław Sikora (IPN Katowice), prof. Giovani Cerchia, Zbigniew Gołasz. Od prawej – dr Mirosław Sikora (IPN Katowice), prof. Giovani Cerchia, Zbigniew Gołasz.
  • Uczestnicy konferencji naukowej „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”. Uczestnicy konferencji naukowej „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”.

W dniach od 8 do 9 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 (III piętro) Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zorganizował  konferencję „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty”. Celem konferencji było m.in. omówienie cenniejszych i bardziej znaczących kolekcji (archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych oraz będących w rękach prywatnych) dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obecności formacji we współczesnej świadomości i kulturze pamięci (np. w filmie, sztuce i literaturze, a także przestrzeni publicznej). Konferencja była też okazją do przedstawienia realizowanych oraz planowanych projektów edukacyjnychi naukowych związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie i losami żołnierzy formacji (wystawy, konkursy, projekty badawcze, publikacje).

 

do góry