Nawigacja

Aktualności

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął pracę naukową w 1950 r., w 1960 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W r. 1980 został profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. Był prodziekanem, a w latach 1970–1973  dziekanem Wydziału Historycznego i następnie dyrektorem Instytutu Historycznego w Wydziale Historycznym UW. W latach 1980-1982 pełnił funkcję Rektora UW. Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Wybitny naukowiec, pedagog, autorytet w świecie nauki i kultury. Autor szeregu publikacji naukowych i popularno naukowych m.in.: Złota jesień polskiego średniowiecza, Miejsce Polski w Europie, Powstawanie Europy, Polska – losy państwa i narodu (współautor).

Prof. dr hab. Tomasz Szarota

Od blisko 40 lat bada dzieje okupacji hitlerowskiej, zajmuje się życiem codziennym w Warszawie i  innych okupowanych stolicach, a także dziejami Polskiego Państwa Podziemnego i jego wybitnych postaci. Napisał m.in. biografię dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, V – jak zwycięstwo. Symbole, znaki i demonstracje patriotyczne walczącej Europy, Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Za książkę U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie otrzymał nagrodę tygodnika „Polityka” i nominację do nagrody „Nike”. Inną dziedziną jego badań są stereotypy narodowe (jest m.in. autorem książki o symbolicznej postaci „niemieckiego Michela”). W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie kieruje Pracownią Dziejów Polski po 1945 r.

do góry