>
Strona główna
wstęp
wystawa
galeria
powiększ
powiększ
powiększ
   
30. Poleska DP AK
   
powiększ powiększ powiększ
powiększ
powiększ powiększ powiększ
powiększ
powiększ

Wczesną wiosną 1944 r., po fali wielkich aresztowań w siatce AK na Polesiu, zapadła decyzja o równoległym odbudowywaniu struktur konspiracyjnych i odtwarzaniu 30. Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Na stanowisko dowódcy wyznaczono cichociemnego, mjr Henryka Krajewskiego „Trzaska”. Zdecydował on o formowaniu w rejonie Prużan 84. pp w oparciu o byłych żołnierzy „Wachlarza”, 82. pp w Puszczy Białowieskiej w oparciu o wywodzących się z Konfederacji Narodu żołnierzy Uderzeniowego Batalionu Kadrowego dowodzonego przez Czesława Grądzkiego „Krzemień” i 83. pp w rejonie Pińska i Kobrynia poprzez rozbudowę działającego na tym terenie oddziału „Watra I”.

   
powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ
powiększ
powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ powiększ powiększ
 

 

 

 

   
powiększ powiększ
powiększ
powiększ

30. PDP Armii Krajowej wyruszyła z rejonu koncentracji w lasach nurzeckich. Po drodze stoczyła szereg walk z wycofującymi się Niemcami. Stale współpracowała z sowieckimi partyzantami operującymi na trasie jej marszu, a także z regularnymi oddziałami Armii Czerwonej. Przez cały czas podkreślano jednak, że jest to tylko współpraca operacyjna, a jedyną legalną władzą zwierzchnią nad jej żołnierzami jest rząd polski w Londynie. Przez cały lipiec i pierwsze dwa tygodnie sierpnia Sowieci tolerowali ten stan rzeczy. 19 i 20 sierpnia w rejonie Otwocka i Siwianki dywizję podstępnie rozbrojono (obiecując wymianę poniemieckiego i starego uzbrojenia na jednolite, sowieckie), oficerów aresztowano, a szeregowych wywieziono do obozu na Majdanku, gdzie mieścił się pułk rezerwowy Armii Berlinga.