Nawigacja

Видання IPN укр

Zbrodnia Wołyńska

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

 

 

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945, które w zdecydowanej większości nie mają godnego pochówku oraz ustalenie personaliów i liczby pomordowanych.

Dane weryfikujemy na podstawie dostępnej literatury naukowej, akt śledczych oraz dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, rozproszonej po archiwach, bibliotekach, muzeach i zbiorach prywatnych. Mamy również nadzieję na dotarcie do nowych, nieznanych badaczom relacji świadków,

Projekt ma charakter rozwojowy. Niektóre informacje mogą być niekompletne i wymagać uzupełnień i dalszych kwerend archiwalnych. Przez najbliższe lata planujemy regularnie weryfikować dostępne już informacje i dodawać nowe,

Nie ograniczamy się jedynie do ofiar wśród ludności narodowości polskiej gdyż ofiarami ukraińskich nacjonalistycznych ugrupowań OUN/UPA w ramach „oczyszczania Ukrainy z obcego elementu” byli też obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, czeskiej, węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz sami Ukraińcy, nierzadko sprzeciwiający się ludobójczej ideologii,

Niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane wspólnymi siłami pionu archiwalnego, śledczego i upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry