Nawigacja

Видання IPN укр

Zbrodnia Katyńska

IPNtv: Kłamstwo Katyńskie – od Stalina do Gorbaczowa

Wykład on-line dr. Macieja Korkucia z krakowskiego IPN

Zbrodnia katyńska wpisywała się w istniejący od 1920 r. sowiecki plan opanowania Europy. Ujawnienie przez Niemców katyńskiego ludobójstwa w kwietniu 1943 r. i domaganie się prawdy przez Polski Rząd na Uchodźstwie, posłużyło Stalinowi za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Jednak sprawa katyńska stała się problemem całej koalicji antyhitlerowskiej, bo godziła w wizerunek Związku Sowieckiego. W tym celu Stalin chciał przerzucić odpowiedzialność za zbrodnię na Niemcy.
W epoce „pieriestrojki” Gorbaczow, ujawniając prawdę o Katyniu, polecił wymyślić jakąś domniemaną polską zbrodnię, która miałaby „zrównoważyć” rachunek krzywd spowodowany rzeczywistym ludobójstwem katyńskim. Oba kłamstwa funkcjonują do dzisiaj.

Kłamstwo katyńskie – od Stalina do Gorbaczowa

Film edukacyjny „Kłamstwo katyńskie – od Stalina do Gorbaczowa” to synteza trzech części wykładu dr. Macieja Korkucia naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Część 1. Kłamstwo katyńskie – do światowej rewolucji

Część 2. Kłamstwo katyńskie – mit założycielski PRL

Część 3. Kłamstwo katyńskie – od Norymbergi do Gorbaczowa

Oświadczenie IPN w związku z artykułem prezydenta Putina

do góry