Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Posiedzenie Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku – Białystok, 12 grudnia 2019

Spotkanie zainaugurował Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku – dr hab. Piotr Kardela, następnie naczelnik OBUWiM w Białymstoku – dr Jarosław Schabieński przedstawił  zgromadzonym zrealizowane przez Biuro w 2019 roku zadania. Poinformował także o rozpoczęciu prac związanych z budową kolumbarium na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku, przy ul. 11 Listopada, które będzie miejscem spoczynku m.in. szczątek osób odnalezionych w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku. Prowadzący obrady Przewodniczący Komitetu OPWiM dr inż. Paweł Myszkowski zreferował m.in. kwestie związane ze zmianą nazwy ulicy mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” na ulicę Podlaską przez Radę Miasta Białystok. Ponadto zebrani wypowiadali się w sprawach związanych z upamiętnieniem osób i wydarzeń historycznych na terenie działania lokalnych społeczności, z których się wywodzą, przedstawiając przy tym zarówno problemy, jak i sposoby ich rozwiązań. W trakcie obrad zaproszony Pan Bogusław Łabędzki z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział w Białymstoku - przybliżył zgromadzonym tematykę związaną z poszukiwaniem i identyfikacją ofiar systemów totalitarnych.

do góry