Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Posiedzenie Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku – Białystok, 26 marca 2019

W dniu 26 marca 2019 roku odbyły się obrady Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powołanego przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Spotkanie miało miejsce w siedzibie IPN  Oddział w Białymstoku, przy ul. Warsztatowej 1A.

Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku r. hab. Piotr Kardela powitał licznie zebranych Gości. Naczelnik OBUWiM IPN w Białymstoku - dr Jarosław Schabieński zreferował bieżące prace Biura, poinformował o planach na 2019 rok oraz przedstawił zrealizowane zadania dotyczącymi remontów,  pomników, grobów, tablic memoratywnych, jak i historycznych upamiętnień.

Prowadzący obrady Przewodniczący Komitetu OPWiM dr inż. Paweł Myszkowski zainicjował dyskusję na temat obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Następnie zreferował temat ulicy mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” w Białymstoku oraz omówił sprawę dotyczącą sprowadzenia szczątków śp. mjr Ryszarda Wiszowatego (zm. w 1971 r.) do Polski z Londynu. Zebrani wypowiadali się na temat bieżących spraw związanych z upamiętnianiem osób i wydarzeń historycznych ze swoich lokalnych społeczności, zgłaszali problemy i propozycje ich rozwiązań.

Naczelnik OBUWIM dr Jarosław Schabieński przedstawił plan objazdu po miejscach pamięci narodowej w powiatach: łomżyńskim, kolneńskim i grajewskim, zaplanowany na maj 2019 roku, co spotkało się z aprobatą członków Komitetu OPWiM przy IPN Oddział w Białymstoku.

do góry