Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Pierwsze posiedzeni Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku

  • Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN wręcza nominację jednemu z nowo powołanych członków Komitetu. Fot. P. Niziołek, IPN
    Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN wręcza nominację jednemu z nowo powołanych członków Komitetu. Fot. P. Niziołek, IPN
  • Pierwsze obrady Komitetu OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku poświęcono zagadnieniom poszukiwania miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów i opiniowaniu projektów upamiętnień. Fot. P. Niziołek, IPN
    Pierwsze obrady Komitetu OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku poświęcono zagadnieniom poszukiwania miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów i opiniowaniu projektów upamiętnień. Fot. P. Niziołek, IPN
  • Członkowie Komitetu z dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbarą Bojaryn-Kazberuk oraz dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adamem Siwkiem. Fot. P. Niziołek, IPN
    Członkowie Komitetu z dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbarą Bojaryn-Kazberuk oraz dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adamem Siwkiem. Fot. P. Niziołek, IPN

7 marca 2017 r. w Białymstoku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, powołanego przy białostockim oddziale IPN na mocy Zarządzenia Prezesa Instytutu z dnia 15 lutego br. W skład Komitetu weszły następujące osoby, wyróżniające się swoją działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską  na rzecz pamięci narodowej i opieki nad miejscami pamięci na terenach województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

Jerzy Brzozowski, Sławomir Hryniewicz, dr Jerzy Jastrzębski, Marcin Jastrzębski, Władysław Kałudziński, Zbigniew Kaszlej, ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Andrzej Lechowski, płk Tomasz Łysek, Jan Moczulski, Paweł Myszkowski, Andrzej Nowakowski, Maciej Prażmo, dr hab. Jan Snopko, Kazimierz J. Wosiek, Dariusz P. Syrnicki, ks. dr Adam Szot, Jarosław Średnicki, Władysław Tokarski

W obradach uczestniczyli: dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek oraz dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk. Uczestnicy spotkania określili cele stojące przed Komitetem w roku 2017 i wybrali na przewodniczącego dr. Pawła Myszkowskiego z Białegostoku. Zastępcą przewodniczącego został Władysław Kałudziński z Olsztyna.

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej stanowi nawiązanie do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowiących lokalne organy doradcze w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której ustawowe zadania przejął w 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej. 

do góry