Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Szczecinie

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie – Szczecin, 25 kwietnia 2017

 • Członkowie Komtetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie. fot. M. Manowski Członkowie Komtetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie. fot. M. Manowski
 • Pierwsze posiedzenie KOPWiM przy Oddziale IPN w Szczecinie. fot. M. Manowski Pierwsze posiedzenie KOPWiM przy Oddziale IPN w Szczecinie. fot. M. Manowski
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Leszek Duklanowski Wręczenie aktów nominacyjnych: Leszek Duklanowski
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: dr n. med. Andrzej Ossowski Wręczenie aktów nominacyjnych: dr n. med. Andrzej Ossowski
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Rafał Sierkowski Wręczenie aktów nominacyjnych: Rafał Sierkowski
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Jolanta Szyłkowska Wręczenie aktów nominacyjnych: Jolanta Szyłkowska
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Maria Witek Wręczenie aktów nominacyjnych: Maria Witek
 • Wręczenie aktów nominacyjnych: Ewa Stanecka Wręczenie aktów nominacyjnych: Ewa Stanecka
 • Adam Siwek (Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa), dr n. med. Andrzej Ossowski (Przewodniczący KOPWiM), Błażej Skaziński (Wiceprzewodniczący KOPWiM), dr Paweł Skubisz (Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie) Adam Siwek (Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa), dr n. med. Andrzej Ossowski (Przewodniczący KOPWiM), Błażej Skaziński (Wiceprzewodniczący KOPWiM), dr Paweł Skubisz (Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie)

25 kwietnia 2017 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

Komitety utworzone przy oddziałach IPN zrzeszają ludzi nauki, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, wyróżniających się swoją działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej oraz opieką nad tymi miejscami. Komitet ma charakter społeczny, sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą, wspiera Instytut w realizacji zadań określonych w art. 53j wspomnianej wyżej ustawy.

Prezes IPN powołał w skład komitetu przy Oddziale IPN w Szczecinie:

Mirosława Berezowskiego, Leszka Duklanowskiego, Tomasza Dźwigała, Andrzeja Fijałkowskiego, Henryka Fisza, Ryszarda Hatylaka, Bartłomieja Ilcewicza, mjr. Wojciecha Karabina, Pawła Klimczaka, Jakuba Lewińskiego, Pawła Michalaka, Jerzego Mużyłę, dr n.med. Andrzeja Ossowskiego, Aleksandra Ostasza, kpt. Zbigniewa Piaseckiego, Rafała Raniowskiego, Rafała Sierkowskiego, Błażeja Skazińskiego, dr Przemysława Słowińskiego, Ewę Stanecką, dr Pawła Szulca, Jolantę Szyłkowską, dr Waldemara Urbanika, Marię Witek.

Na przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa został wybrany dr n. med. Andrzej Ossowski. Wiceprzewodniczącym został Błażej Skaziński. Sekretarzem komitetu został mianowany Krzysztof Męciński (IPN).

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej nawiązuje do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które były lokalnymi organami doradczymi w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2016 roku zadania rady przejął Instytut Pamięci Narodowej.

 

do góry