Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Łodzi

Wręczenie aktów nominacyjnych członkom Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi – 29 marca 2017

29 marca 2017 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi. Ciało to powołane zostało na podstawie art. 53m ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749).

W skład Komitetu weszli przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich.

W posiedzeniu wziął udział Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, który wręczył akty nominacyjne 19 członkom Komitetu, powołanym zarządzeniem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z 15 lutego 2017 r. Nominacje trafiły do następujących osób:

dr Michał Adamski (Kutno)

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg (Łódź)

Ewa Bonusiak (Łódź)

Mariusz Dychto (Wieruszów)

mjr dr inż. Mirosław Kopa (Łódź)

Zbigniew Kręcisz (Łódź)

Jan Książek (Wieluń)

dr Olgierd Ławrynowicz (Łódź)

Henryk Marczak (Pabianice)

Marek Michalik (Łódź)

Dariusz Nowiński (Łódź)

Małgorzata Ewa Rózga (Rzgów)

dr Magdalena Rzadkowolska (Łódź)

Janusz Sibiński (Kalisz)

Andrzej Słowik (Łódź)

Jacek Stępowski (Skierniewice)

Grzegorz Turlejski (Kamieńsk)

prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Łódź)

Paweł Wąs (Sulejów)

Udział w pracach Komitetu ma charakter społeczny.

do góry