Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Lublinie

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN

Pierwsze spotkanie organizacyjne

  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN
  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN

11 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy lubelskim oddziale IPN. Spotkanie rozpoczął dr hab. Dariusz Magier, dyrektor oddziału. Akty nominacyjne wręczył Adam Siwek dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Przewodniczącym Komitetu został wybrany Waldemar Podsiadły reprezentujący Urząd Wojewódzki w Lublinie, zastępcą Józef Krzyżanowski (członek b. WKOPWiM). Do pełnienia funkcji sekretarza z ramienia IPN dyrektor oddziału wyznaczył dr. Mariusza Sawę (OBUWiM).
Komitet ochrony pamięci walk i męczeństwa jest ciałem opiniodawczo-doradczym, w którego skład wchodzi 25 członków: samorządowców, działaczy społecznych, naukowców. Pierwsze posiedzenie poświęcono głównie sprawom organizacyjnym.

do góry