Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Lublinie

Pierwsze spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie

11 maja 2017, o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej IPN w Lublinie odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitety utworzone przy oddziałach IPN, zrzeszające ludzi nauki, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, pełnią funkcje doradcze, współpracując z oddziałowymi Biurami Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Prezes IPN powołał do Komitetu przy oddziale lubelskim IPN następujące osoby:
Andrzej Kuliński
Krystyna Mateuszuk
Stefan Pedrycz
Danuta Malon
Marek Franczak
Małgorzata Kusz
Władysław Maławski
Waldemar Podsiadły
Janusz Tryniecki
Kazimierz Tadeusz Stasz
Janusz Stefaniak
Grzegorz Kuprianowicz
Tomasz Stefan Dyzma
Rafał Dobrowolski

Marian Janusz Kawałko

Mariusz Mazur
Arkadiusz Pogonowski
Krzysztof Choina
Tomasz Kranz
Teresa Misiuk
Piotr Dymmel
Józef Krzyżanowski
Dorota Adach
Andrzej Mazurek
Zdzisław Niedbała

do góry