Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Krakowie

Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie – Kraków, 2 czerwca 2017

W Krakowie odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powołanego przy krakowskim oddziale IPN.

  • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie

W skład Komitetu weszły osoby wyróżniające się działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej i opieki nad miejscami pamięci oraz osoby reprezentujące władze rządowe i samorządowe. W Komitecie zasiadają przedstawiciele województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Komitet tworzą:
Andrzej Bętkowski, Ryszard Bocian, Ryszard Brodowski, Jerzy Bukowski, Karol Gadowski, Jerzy Gapys, Tomasz Gąsowski, Jerzy Giza, Jan Główka, Jan Janczykowski, Andrzej Kulig, Arkadiusz Latos, Grzegorz Lipiec, Marek Maciągowski, Łukasz Maj, Barbara Nowak, Beata Oczkowicz, Józef Pilch, Teresa Sabat, Jacek Smagowicz, Stanisław Szrek, Antoni Wiatr, Krzysztof Wielgus, Grażyna Zachariasz, Leszek Zakrzewski.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie Adam Siwek oraz dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Na przewodniczącego komitetu został wybrany Jerzy Giza, a na zastępcę przewodniczącego Grażyna Zachariasz.

do góry