Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe do Wodzisławia Śląskiego Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Wodzisławiu Śląskim. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisję przyjął Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego – Pan Mieczysław Kieca, który na spotkaniu przedstawił dorobek miasta w upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych związanych z Miastem. Następnie odbył się objazd miejsc pamięci związanych z martyrologią b. więźniów KL Auschwitz-Birkenau na trasie „Marszu Śmierci” z 1945 roku. Oprowadzającymi byli Pan Piotr Hojka -  historyk Muzeum w Wodzisławiu Śląskim i Pan Jan Delowicz. Była to m.in. mogiła ofiar „Marszu Śmierci” na Piaskowej Górze w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zapalono znicze oraz tablica poświęcona zamordowanych więźniów na terenie zakładu produkcyjnego na ul. Michalskiego. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie  na dworcu PKP, na którym w styczniu 1945 zamordowano wielu więźniów oczekujących na transport (więźniowie po przybyciu na stację kolejową w Wodzisławiu Śląskim,  zostali załadowani do tzw. węglarek, czyli otwartych wagonów towarowych i wysłani w kierunku Bogumina (Bohumin), skąd transport, najczęściej przez Morawy i Austrię, kierowano do innych obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy - wyjaśnia Pan Piotr Hojka). Na dworcu PKP wystąpił z prelekcją - Pan Jan Delowicz - autor książki  „Śladem krwi…” opisującą m.in. tragedię więźniów na trasie „Marszu śmierci”.

do góry