Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Katowice, 26 listopada 2019

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa funkcjonującego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisja spotkała się z Panem Mariuszem Skibą – Zastępcą Prezydenta Miasta Katowice i  Dyrektorem Cmentarzy Komunalnych KZUP Mirosławem Hermanem., z którymi omówiono nowe inicjatywy Miasta w upamiętnianiu postaci historycznych i miejsc pamięci narodowej. M.in. Komisja OMPN poprosiła Pana Prezydenta, aby piorytetowo potraktować zadanie upamiętnienia Powstańców Śląskich z Bogucic z wykorzystaniem tablicy wykonanej juz w 2017 roku.

Następnie Komisja udała siędo Panewnik na cmentarz komunalny, gdzie odwiedzono mogiłę zbiorową ofiar II wojny światowej z września 1939 roku oraz groby ofiar stalinizmu. Przy w/w miejscach pamięci narodowej zapalono znicze.. Kolejnym punktem programu był przejazd na cmentarz komunalny w Murckach gdzie odwiedzono groby wojenne powstańców śląskich oraz przejazd do lasów przy ul. Węgierskiej na zbiorową mogiłę wojenną żołnierzy węgierskich z 1945 roku.

Komisja odwiedziła równieżSzkołę Podstawową nr 48 w Katowicach-Murckach w której zapoznała się z kultywowaną tradycją śląską oraz działalnością szkoły w sprawowaniu opieki nad grobami wojennymi w Murckach co Komisja mogła naocznie stwierdzić.

Na zakończenie wizyty odwiedzono cmentarz komunalny przy ul. Murckowskiej 9, gdzie znajdują się mogiły weteranów II wojny światowej.

 

do góry