Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Katowice, 1 lipca 2019

W dniu 1 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa funkcjonującego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisja spotkała się z Panem Mariuszem Skibą – Zastępcą Prezydenta Miasta Katowice, z którym omówiono nowe inicjatywy Miasta w upamiętnianiu postaci historycznych i miejsc pamięci narodowej.

Następnie Komisja udała się na ul. Dębową, przy której znajduje się pomnik Powstańców Śląskich i Ofiar II Wojny Światowej oraz na cmentarz parafialny przy ul. Brackiej, gdzie usytuowane są groby Powstańców Śląskich. Przy w/w miejscach pamięci narodowej zapalono znicze.

 

 

Kolejnym punktem programu była wizyta w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego znajdującego się przy ul. Obroki 87. Na miejscu odbyło się spotkanie z dyrekcją Liceum i zwiedzono Izbę Pamięci. Po nim uczestnicy udali się na Skwer rtm. Witolda Pileckiego na Osiedlu Wincentego Witosa, gdzie nastąpiło zapalenie znicza pod pomnikiem.

Komisja odwiedziła również  Szkołę Podstawową nr 33 przy ul. Wincentego Witosa 23 i zapoznała się z miejscową Izbą Katyńską i Izbę Regionalną im. Stanisława Ligonia;

Z SP 33 członkowie Komisji udali się do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola w Katowicach. Spotkano się z członkami Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Poległych Górników Kopalni Wujek i wysłuchano prelekcji i zwiedzono ekspozycję, a pod pomnikiem Poległych Górników w KWK Wujek zapalono znicze.

Na  zakończenie wyjazdowego posiedzenia oddano hołd Wojciechowi Korfantemu po jego pomnikiem na Placu Sejmu Śląskiego.

do góry