Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Częstochowa, 28 maja 2019

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Częstochowie. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa funkcjonującego przy Oddziale IPN w Katowicach.

 Komisja przyjechała na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Pana dr Ryszarda Stefaniaka, który na spotkaniu przedstawił dorobek miasta w upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych związanych z Częstochową i Kresami Wschodnimi. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Cmentarza Kule. Po jego terenie gości oprowadził p. dr. Juliusz Sętowski. Odwiedzono i zapalono znicze na grobach wojennych i weteranów żołnierzy Wojska Polskiego. M.in. śp. Zygmunta Dzierzbickiego, szeregowego żołnierza WP, odznaczonego Krzyżem Obrony Lwowa, poległego 15 listopada 1918 r., śp. Bronisława Mastalerza, podchorążego 10 Pułku Ułanów Litewskich, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, śp. sierżanta Jana Mastalerza, żołnierza 27 pp., odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, który poległ 4 czerwca 1920 roku, śp. płk. Kazimierza Mastalerza, dowódcę 18 Pułku Ułanów, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, poległego 1 września 1939 roku, śp. Remigiusz Niekrasz, poległego 7 czerwca 1919 roku na początku wojny bolszewickiej, śp. Stefan Niekrasz, harcerza, poległego 2 czerwca 1921 roku w czasie III Powstania Śląskiego, śp. Jana Kochanowskiego, oficera AK oraz zapalono znicz pod Pomnikiem katyńskim.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Placu Orląt Lwowskich wraz z pomnikiem ku czci Obrońców Lwowa (dz. Raków). Następnie odbyła się wizyta w SP 52 im. Małego Powstańca (kontynuującym tradycje Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich), gdzie zapoznano się z dorobkiem wychowawczym szkoły w dziedzinie tradycji historycznych. W trakcie wizytacji zatrzymano się również przed budynkiem przy ul. Kilińskiego 22 z tablicą ku czci ofiar UB oraz siedzibie IV LO im. Henryka Sienkiewicza z tablicami pamiątkowymi na fasadzie budynku. Na zakończenie wizyty zapoznano się z Pomnikiem Częstochowian poległych w obronie Lwowa.

 

do góry