Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Radzionków, 25 kwietnia 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Radzionkowie. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa funkcjonującego przy Oddziale IPN w Katowicach.

Komisja przyjechała na zaproszenie Burmistrza Miasta Radzionków Pana dra Gabriela Tobora, który na spotkaniu przedstawił dorobek miasta w upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych związanych z Radzionkowem. Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (ul. Św. Wojciecha 118). Zwiedzenie imponującej ekspozycji wywarło duże wrażenie na gościach. Przedstawia ona tzw. „Tragedię Górnośląską” polegającą na deportacji ponad 40 tysięcy Ślązaków na tereny głównie byłego ZSRR do katorżniczej pracy w kopalniach węgla i torfu np. Donbasu. Niewielu z nich powróciło do Polski, gdyż zmarli z chorób i wycieńczenia.( ok. 30 % deportowanych nie przeżyło).

Kolejnym punktem programu była wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 (budynek b. Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka – ul. Krzywa 18). Katechetka Pani Maria Kielar-Czapla przybliżyła Komisji postać Ojca Ludwika Wrodarczyka pochodzącego z Radzionkowa a zamordowanego na Wołyniu przez bandy UPA. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Ojca L. Wrodarczyka.

Po spotkaniu w Szkole Komisja udała się na przegląd grobów Powstańców Śląskich na cmentarzu przy parafii św. Wojciecha (ul. Cmentarna). Po cmentarzu gości oprowadził Kierownik Referatu Promocji Miasta Pan Jarosław Wroński. Opowiedział także o pochowanych tam Powstańcach Śląskich. Na tym wizytację zakończono.

do góry