Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Katowicach

Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowych Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Żory, 19 marca 2019

W dniu 19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Żorach. Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Katowicach. Komisję przyjął zastępca prezydenta Miasta Żory – Pan Daniel Wawrzyczek, który towarzyszył Komisji w przeglądzie grobów wojennych i upamiętnień na terenie Miasta Żory.

Celem wyjazdu była ocena stanu opieki nad miejscami pamięci związanymi z martyrologią więźniów KL Auschwitz-Birkenau na trasie „Marszu Śmierci” z 1945 roku.

 Zwizytowano następujące obiekty:

  1. Mogiła  „Pamięci Ofiar KL Auschwitz bestialsko zamordowanych przez hitlerowców na trasach „Marszu Śmierci” znajdująca się na cmentarzu parafialnym przy ul. Smutnej w Żorach;
  2. Obelisk upamiętniający „Marsz Śmierci” w Dzielnicy Rój;
  3. Grób zbiorowy pomordowanych więźniów z obozu KL Auschwitz w Świerklanach, na którym na tablicach  nagrobnych wyryto numery obozowe zamordowanych więźniów.

 

 

Następnie odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną w Muzeum Miejskim w Żorach. W jego trakcie odbyła się projekcja filmu: „Ewakuacja KL Auschwitz”. Seans filmowy poprzedziła prelekcja byłego pracownika Muzeum - Pana Jana Delowicza - autora książki  „Śladem krwi…” opisującej m.in. tragedię więźniów na trasie „Marszu śmierci”.

 

do góry