Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN we Wrocławiu

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Wrocław, 28 marca 2017

  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W dniu 28 marca 2017 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor wrocławskiego Oddziału IPN wręczył uczestnikom spotkania akty powołania. Spośród obecnych 18 członków na przewodniczącego komitetu wybrano prof. dr hab. Grzegorza Straucholda z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. Franciszek A. Marek z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk. Inauguracyjne posiedzenie poprowadzili pracownicy IPN Sylwia Krzyżanowska (mianowana na sekretarza komitetu) oraz Wojciech Trębacz.

Członkowie Komitetu tworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mającą na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym oddziałowi IPN we Wrocławiu.

W skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wchodzą:

Paweł Aszkiełowicz, kandydat Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Dr Zbigniew Bereszyński, kandydat Prezydenta Miasta Opola

Ryszard Filipowicz, kandydat Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK

Waldemar Gielzok, kandydat Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

Eugeniusz Gosiewski, kandydat Stowarzyszenia Odra-Niemen

Henryk Jakubicki, kandydat Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Antoni Klusik, kandydat Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

Grzegorz Majewski, kandydat organizacji Fundacja Wolność i Pokój

Prof. dr hab. Franciszek A. Marek, kandydat Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk

Piotr Morta, kandydat organizacji Niezmłomni i Niepokorni Działacze Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowane 1956-1989 Rzeczpospolitej Polskiej, pismo polecające KK NSZZ Solidarność 80

Barbara Nowak-Obelinda, Dolnoślaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dr Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Ewa Skrzywanek, kandydat Prezydenta Wrocławia

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, kandydat Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Sławomir Strzelecki, kandydat Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty

Henryk Stysiak, kandydat opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. - Wsch.

Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, kandydat Rektora Politechniki Wrocławskiej

Ryszard Szram, kandydat Wojewody Opolskiego

Dr Sławomir Węgrzynowicz, kandydat Wojewody Dolnośląskiego

do góry