Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Dziewiąte posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 8 lutego 2019

8 lutego 2019 r. w siedzibie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Zebranych przywitał otwierając posiedzenie Przewodniczący Komitetu, Pan Marcin Swaczyna. Następnie członkowie Komitetu dyskutowali nad sprawami dotyczącymi upamiętnień związanych z 80 rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, która będzie jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń roku 2019 szczególnie w odniesieniu do Gdańska. Kolejne zagadnienie poruszone podczas posiedzenia Komitetu stanowiła dyskusja na temat 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu i wyborów w czerwcu 1989 r.

Katarzyna Lisiecka, naczelnik OBUWiM w Gdańsku przedstawiła inicjatywę Komitetu Organizacyjnego Odbudowy Pomnika działającego w ramach Towarzystwa Miłośników Torunia dot. rekonstrukcji zniszczonego przez Niemców w 1939 r. Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. W projekt zaangażowany jest gdański oddział IPN, który zobowiązał się sfinansować część pomnika w postaci rzeźby orła zrywającego się do lotu, a także zapewnić obsługę administracyjną związaną z procesem wyłonienia wykonawcy.

Członkowie Komitetu jednogłośnie podjęli uchwałę wyrażającą pełne poparcia dla inicjatywy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w sprawie budowy pomnika Rotmistrza Witolda  Pileckiego.

Na koniec posiedzenia, minutą ciszy oddano hołd zmarłemu 7 lutego 2019 r., pierwszemu niekomunistycznego Premierowi Polski, Janowi Olszewskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy OBUWiM IPN w Gdańsku, Delegatury w Bydgoszczy oraz członkowie Komitetu: 

 • Andrzej Adamczyk
 • Tadeusz Antkowiak
 • Sebastian Bartkowski
 • Tadeusz Chmielewski
 • Joanna Duda-Gwiazda
 • Adrianna Garnik
 • Andrzej Gwiazda
 • Beata Kuna
 • Robert Kwiatek
 • Ks. Maciej Kwiecień
 • Elżbieta Skerska
 • Marcin Swaczyna
 • Jacek Tarczewski
 • Janusz Trupinda
 • Konrad Turzyński
 • Piotr Wierzbicki 
do góry