Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Siódme posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Toruń, 6 października 2018

6 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

6 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utworzonego przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Gdańsku. 

Zebranych przywitał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Piotr Całbecki. Następnie głos zabrał otwierając posiedzenie Przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Gdańsku, p. Marcin Swaczyna. Było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komitetu łączące członków z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz 6 powiatów warmińsko-mazurskiego, które wiązało się ściśle z uroczystościami odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, upamiętniającego Polaków bestialsko zamordowanych przez niemieckiego okupanta w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej.
 
Przewodniczący Komitetu zaprezentował publikację wydaną i dofinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod. red. Z. Nowka i W. Polaka pt. „Zadwórze – Polskie Termopile 17 VIII 1920”.
 
Hanna Sowińska przedstawiła propozycję zmiany inskrypcji na tablicy ofiar zbrodni pomorskiej w Bydgoszczy 1939 r. znajdującej się u zbiegu ulic Jurasza i Powstańców Wielkopolskich. Inicjatywa zmierza do literalnego wskazania z imienia i nazwiska zamordowanych dziesięć dni po wkroczeniu Niemców do Bydgoszczy Polaków, więźniów bydgoskiego Gestapo, oskarżonych o udział w zwalczaniu niemieckiej dywersji, których szczątki odnaleziono i ekshumowano w 1971 r.  Obecnie w tym miejscu, na ścianie pawilonu, znajduje się tablica informująca w swej treści jedynie o tym, że odkryto tu mogiłę  21 Polaków .
 
Dyskutowano także o sprawach bieżących, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku, Katarzyna Lisiecka, przedstawiła aktualny zakres prac pionu, a także zaapelowała do członków Komitetu o pomoc w zakresie podjęcia prac nad upamiętnieniem ofiar niemieckiego obozu w Działdowie (Soldau).
 
Na zakończenie członkowie Komitetu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym Zgromadzeniu Radnych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, podczas którego podpisano deklarację wyrażającą wdzięczność mieszkańców Kujaw i Pomorza wobec tych wszystkich, którzy poświęcając swe życie dla Ojczyzny zostali zamordowani przez niemieckiego okupanta.
 
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy OBUWiM IPN w Gdańsku oraz członkowie Komitetu:
 
  • Marcin Swaczyna
  • Jacek Tarczewski
  • Elżbieta Skerska
  • Tadeusz Antkowiak
  • Piotr Kostyło
  • Sebastian Bartkowski
  • Hanna Sowińska
  • Andrzej Adamczyk
  • Andrzej Osipów
  • Konrad Turzyński
do góry