Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Szóste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 27 czerwca 2018

W siedzibie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Członkowie Komitetu podjęli decyzję o wyborze Przewodniczącego, którym został Pan Marcin Swaczyna. Na stanowisko Wiceprzewodniczącej wybrano Panią Adrianną Garnik. Obie kandydatury zostały poparte jednogłośnie przez wszystkich członków Komitetu bez głosu sprzeciwu.

Na początku spotkania głos zabrała Katarzyna Lisiecka z OBUWiM w Gdańsku, przedstawiając relację z obchodów 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku.

Następnie sekretarz Komitetu, Mateusz Dąbrowski przedstawił członkom Komitetu inicjatywę gdańskiego oddziału IPN dot. umieszczenia 2 widocznych tablic/znaków przy autostradzie A1 w kierunku Gdańska oraz w kierunku Łodzi na wysokości węzła Swarożyn informujących o zjeździe w kierunku miejsca zbrodni w Lesie Szpęgawskim, a także zamontowania 2 tablic/znaków przy autostradzie A1 w kierunku Gdańska oraz w kierunku Łodzi na wysokości węzła Nowe Marzy, które ułatwią dotarcie do miejsca niezwykle ważnego w świadomości i pamięci historycznej Polaków jakim jest Mniszek – Grupa. Pomysł koresponduje z inicjatywą  Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim dot. koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenu w Lesie Szpęgawskim, miejscu zamordowania przez Niemców 5-7 tys. Polaków w okresie od września 1939 r. do stycznia 1940 r.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku w jednogłośnym głosowania poparł pomysł  skierowania pisma do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o montaż ww. tablic.

Przewodnicząca Komitetu, Hanna Sowińska przedstawiła krótką relację z uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej nauczycieli Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego zamordowanych w latach 1939-1944, które odbyły się budynku Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 18 czerwca 2018.

Członkowie Komitetu prowadzili dyskusję na temat problematyki związanej z nieopłaconymi grobami przeznaczonymi do likwidacji, a także poparli inicjatywę dot. renowacji grobu powstańca styczniowego w Bydgoszczy.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący M. Swaczyna zaprezentował audiowizualną koncepcję pomnika zbrodni pomorskiej 1939 r., którego odsłonięcie ma nastąpić 2 października 2018 r. u zbiegu ulicy Dąbrowskiego z Uniwersytecką w Toruniu nieopodal dworca PKS. Data odsłonięcia pomnika nawiązuje do 139 rocznicy urodzin dra Józefa Władysława Bednarza, pomorskiego Korczaka, zamordowanego w Mniszku w 1939 r. Na pomniku zostanie umieszczonych ok. 400 nazw miejscowości, w których Niemcy mordowali Polaków. Patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Andrzej Osipów zgłosił swoje wątpliwości w zakresie braku krzyża na tym upamiętnieniu.

 

do góry