Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Piąte posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 7 lutego 2018

W siedzibie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Podczas spotkania zaprezentowano pierwszą, zrealizowaną inicjatywę Komitetu, tablicę dra inż. Stanisława Kowalskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, pracownika Politechniki Gdańskiej. Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpi pod koniec kwietnia 2018 r. Tablica zostanie umieszczona na ścianie kamienicy w Gdańsku-Wrzeszczu.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN – KŚZpNP w Gdańsku postanowił podjąć działania w zakresie realizacji upamiętnień:

  • Antoniego Chołoniewskiego (1872–1924) publicysty, współzałożyciela Polskiego Instytutu Narodowego w Wąbrzeźnie, który miał się stać ogniskiem myśli narodowej i wydawnictw, dotyczących Kresów Zachodnich, w zamierzeniu „Pomorskim Raperswilem”, 
  • Józefa Wybickiego (1866–1929) lekarza, działacza niepodległościowego i polityka,
  • Polaków, ofiar mordu dokonanego przez NKWD w ramach operacji antypolskiej 1937–1938,
  • dot. utworzenia Wojskowych Obozów Internowania w których przetrzymywano w czasie stanu wojennego pod pozorem fikcyjnych ćwiczeń ok. 1700 aktywnych działaczy Solidarności z terenu całej Polski. Internowanych w warunkach zimowych przetrzymywano na poligonach w namiotach, barakach, wagonach kolejowych, często bez ogrzewania i opieki lekarskiej,
  • Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej powstałej w styczniu 1982 roku, której twórcy po zebraniu informacji o aresztowanych, internowanych i zwolnionych z pracy kolegach oraz o sytuacji materialnej ich rodzin ustalili wysokość i rodzaj zapomóg. Z funduszu Kasy finansowano m.in. pomoc dla rodzin aresztowanych, opłacano adwokatów.   Składki płaciło ok. 80% załogi z kierownikami wyższego szczebla włącznie. Kasa działała jawnie do czerwca 1983 roku.
  • Bractwa Oblatów Św. Brygidy, organizacji formacyjnej, w pewnym sensie spadkobierczyni Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej, (pierwsze przyrzeczenie 15 stycznia 1984), które jako obstawa w ramach uroczystości kościelnych, ale także plebanii Św. Brygidy oraz Mszy za Ojczyznę dbało nie tylko o stronę organizacyjną, ale również przeciwdziałało wszelkim prowokacjom ze strony Służby Bezpieczeństwa  i Milicji Obywatelskiej,
  • ks. Alojzego Rapiora (1893-1939) sekretarza sądu wojennego w Gdańsku, proboszcza parafii w Lubichowie i Opaleniu, członka Związku Zachodniego, aresz­towanego 13 października 1939 roku podczas nabożeństwa, uwięzionego w Starogardzie Gdańskim, następnie zamordowanego w Lesie Szpęgawskim,
  • wymiany tablicy znajdującej się w budynku Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, upamiętniającej 15 nauczycieli Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni. Obecna inskrypcja pomija fakt, iż dwóch spośród nich, Edward Hoppe i Witold Bałachowski zostali zamordowani w Katyniu w 1940 r. przez Sowietów, a  nie zginęli z rąk niemieckiego okupanta, jak głosi aktualna inskrypcja.

Po niemal rocznym okresie przewodniczenia Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN - KŚZpNP w Gdańsku, dr Beata Kuna złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z powyższym funkcję przewodniczącego komitetu sprawuje  dotychczasowy zastępca, p. Hanna Sowińska. Członkowie Komitetu podjęli decyzję o wyborze Przewodniczącego na kolejnym posiedzeniu.

do góry