Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Czwarte posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 18 października 2017

W siedzibie gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt powstający z inicjatywy Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Gdańsku – tablicę dr. inż. Stanisława Kowalskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, pracownika Politechniki Gdańskiej. Uroczyste odsłonięcie tablicy zaplanowano na początek przyszłego roku przy ul. Białej 12 w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie mieszkał w latach 1960–1987.

Powstaną kolejne tablice. Pomysłodawcą całej serii jest Oddział IPN, natomiast pierwsza z tablic powstała dzięki inicjatywie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który działa przy naszym Oddziale.

W dalszej kolejności członkowie Komitetu pozytywnie odnieśli się do propozycji związanych z upamiętnieniem Polaków zamordowanych w ramach operacji polskiej w latach 1937–1938: Józefa Wybickiego (1866–1929) i Antoniego Chołoniewskiego

do góry