Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Informacja o działalności Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku

Prezentujemy skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku i pierwsze rezultaty jego działalności.

  • Członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku

21 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku. Prezentujemy jego skład osobowy liczący 25 członków. Drugie posiedzenie odbyło się pod koniec czerwca br. Jego członkowie podjęli uchwałę o uczczeniu Ofiar wydanego 80 lat temu rozkazu wymordowania Polaków i „operacji antypolskiej” NKWD w latach 1937–1938. Jej efektem są odbywające się 11 sierpnia obchody w Muzeum II Wojny Światowej.

 

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku
Imię i nazwisko Funkcja Rejon działania
Adamczyk Andrzej Członek Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”, wiceprezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Gdańsk
Antkowiak Tadeusz Członek Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” Bydgoszcz
Bartkowski Sebastian Prezes Unisławskiego Towarzystwa Historycznego Unisław
Borodij Eugeniusz Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Bydgoszcz
Chmielewski Tadeusz Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980–1990 Regionu Elbląskiego, członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,internowany w PRL Elbląg
Duda-Gwiazda Joanna  Osoba represjonowana, w l. 1978–1980 działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktor niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, w sierpniu 1980 roku uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, do września 1980 roku w „Solidarności”, redaktor niezależnego pisma „Solidarność”, internowana Gdańsk
Garnik Adrianna Prezes Fundacji „Tożsamość i Solidarność” Gdańsk
Gwiazda Andrzej Osoba represjonowana, inicjator strajku w Elmorze w sierpniu 1980 roku, członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek „Solidarności”, internowany, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku, w l. 2007–2011 członek Kolegium IPN Gdańsk
Janowski Janusz Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Gdańsk
Kostyło Piotr Prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki, kierownik Zakładu Filozofii Edukacji i Metodologii Badań) Bydgoszcz
Kuna Beata Uczestnik strajku na Wydziale Humanistycznym UG w maju 1988 roku, współzałożycielka Trójmiejskiego Komitetu Uczczenia Anny Walentynowicz Gdańsk
Kwiatek Robert Osoba represjonowana, w l. 1984–1986 współzałożyciel Tajnej Organizacji Młodzieży, następnie Ruchu Młodzieży Niezależnej, 1986–1990 jeden z przywódców Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, wydawca i drukarz pism młodzieżowych Gdańsk
Kwiecień Maciej Ksiądz, dyrektor Radia Plus Gdańsk
Nowak Czesław Prezes Stowarzyszenia „Godność”, uczestnik strajków 1970, 1980–1981 roku, członek „Solidarności”, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w 1982 roku na 4,5 roku więzienia Gdańsk
Olstowski Przemysław Profesor Instytutu Historii PAN, członek Rady Programowej Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy Bydgoszcz
Osipów Andrzej Wiceprezes Stowarzyszenia „Godność”, uczestnik Grudnia '70, członek „Solidarności”, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 4,5 roku więzienia Gdańsk
Patsidis Teresa Zastępca dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Wejherowo
Skerska Elżbieta Dokumentalistka Działu Archiwum Pomorskie Fundacji Generał E. Zawackiej, członek b. WKOPWiM w Bydgoszczy Toruń
Sowińska Hanna Dziennikarka Gazety Pomorskiej, członek Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy,  członek b. WKOPWiM w Bydgoszczy Bydgoszcz
Swaczyna Marcin Naczelnik Wydziału ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń
Szturo Tomasz Nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku, współorganizator Gdańskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego Gdańsk
Tarczewski Jacek Doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
Trupinda Janusz Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Gdańsk
Turzyński Konrad Bibliotekarz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, osoba represjonowana, twórca toruńskiego RMP, dziennikarz ZR NSZZ „Solidarność” w Toruniu, internowany Toruń
Wierzbicki Piotr Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku Gdańsk

 

do góry