Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku – 21 kwietnia 2017

W siedzibie IPN w Gdańsku odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku
 • Słowo wstępne wygłosił Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie Adam Siwek Słowo wstępne wygłosił Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie Adam Siwek

21 kwietnia 2017 r. w gdańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon oraz Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie Adam Siwek. Na spotkaniu obecni byli wszyscy członkowie nowo powołanego Komitetu z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego.

Jako honorowi goście i jednocześnie członkowie Komitetu przybyli państwo Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda (członek Kolegium IPN w latach 2007–2011), zasłużeni dla Polski działacze NSZZ „Solidarność”, represjonowani i inwigilowani w PRL.

Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” reprezentowali pan Andrzej Adamczyk (jednocześnie Wiceprezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP) oraz pan Tadeusz Antkowiak z Bydgoszczy.

Stowarzyszenie „Godność” reprezentowali Prezes Czesław Nowak i Wiceprezes Andrzej Osipów, uczestnicy strajków 1970 i 1980 r., członkowie NSZZ „Solidarność”, represjonowani w PRL, inicjatorzy m.in. budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku, pomnika Anny Walentynowicz, tablicy memoratywnej na Westerplatte i tablicy poświęconej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu.

Po wstępnej części oficjalnej głos zabrał Dyrektor BUWiM w Warszawie, Adam Siwek, nakreślając krótką historię, strategię i zakres działań Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Kolejnym punktem spotkania był wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komitetu. Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 1 o wyborze p. Beaty Kuny na Przewodniczącego oraz o wyborze p.  Hanny Sowińskiej na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

Pierwsze spotkanie ukazało wielkie zaangażowanie i chęć podejmowania wielu różnorodnych inicjatyw na rzecz upamiętniania ważnych wydarzeń z historii naszego regionu. Członkowie Komitetu wysuwali m.in. postulaty budowy pomnika Józefa Wybickiego w Gdańsku, upamiętnienia żołnierzy niezłomnych, setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz powrotu Pomorza do Polski, stworzenia kalendarza ważnych rocznic, nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, organizacji, szkół podejmujących działania w aspekcie dbania o upamiętnienia w terenie, a także w oparciu o powyższe kontakty – podjęcie współrealizacji tych działań, zorganizowania akcji pt. „Nie pozwólmy pamięci zarastać trawą” i aktywizacji różnych środowisk celem dbania o groby – pomniki pamięci.

SKŁAD KOMITETU
(osoby zasłużone na rzecz niepodległości Polski w czasach PRL w kolejności alfabetycznej)

 • Andrzej Adamczyk, Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”
 • Tadeusz Antkowiak, Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”
 • Tadeusz Chmielewski członek NSZZ „Solidarność” w Elblągu, internowany w PRL
 • Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda, działacze NSZZ „Solidarność”, represjonowani i inwigilowani w PRL
 • Beata Kuna, członek „Solidarności Walczącej”, współzałożycielka Trójmiejskiego Komitetu Uczczenia Anny Walentynowicz
 • Robert Kwiatek, jeden z przywódców Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku, represjonowany w PRL, obecnie kreator i organizator akcji o tematyce historycznej
 • Czesław Nowak, Prezes Stowarzyszenia „Godność”
 • Andrzej Osipów, Wiceprezes Stowarzyszenia „Godność”
 • Konrad Turzyński, osoba represjonowana, twórca toruńskiego Ruchu Młodej Polski, dziennikarz ZR NSZZ „Solidarność” w Toruniu

(przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych, zasłużeni w upamiętnianiu historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego w kolejności alfabetycznej)

 • Sebastian Bartkowski, Prezes Unisławskiego Towarzystwa Historycznego 
 • Eugeniusz Borodij, Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
 • Adrianna Garnik, Prezes Fundacji „Tożsamość i Solidarność” w Gdańsku 
 • Janusz Janowski, Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków
 • Piotr Kostyło, Prof. UKW, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UKW, Kierownik Zakładu Filozofii Edukacji i Metodologii Badań
 • Ksiądz Maciej Kwiecień, Dyrektora Radia Plus w Gdańsku
 • Przemysław Olstowski, Profesor Instytutu Historii PAN, członek Rady Programowej Klubu Grota Roweckiego w Bydgoszczy
 • Teresa Patsidis, Z-ca Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie
 • Elżbieta Skerska, Dokumentalistka Działu: Archiwum Pomorskie Fundacji Generał E. Zawackiej, członek b. WKOPWiM w Bydgoszczy 
 • Hanna Sowińska, Dziennikarka Gazety Pomorskiej, członek Zarządu Klubu Grota Roweckiego w Bydgoszczy, członek b. MKOPWiM w Bydgoszczy 
 • Marcin Swaczyna, Naczelnik Wydziału ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Tomasz Szturo, Nauczyciel II LO w Gdańsku, współorganizator Gdańskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego 
 • Jacek Tarczewski, Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego UW w Bydgoszczy
 • Janusz Trupinda, Kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku
 • Piotr Wierzbicki, Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku

***

Posiedzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku zwoływane będą co najmniej raz na kwartał przez przewodniczącego. Odbywać się będą naprzemiennie w Gdańsku i Bydgoszczy.

do góry