Nawigacja

Postaci zasłużone błędnie wiązane z normami ustawy

Nazwy ku czci osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla wolności jej obywateli – błędnie wiązane z normami ustawy z 1 kwietnia 2016 r.

Przykładowe nazwy ulic spośród występujących na terenie RP, które mylnie są kojarzone z normami art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).
Instytut Pamięci Narodowej w sposób jednoznaczny rekomenduje pozostawienie tych nazw, jako honorujących rzeczywiste zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i wolności jej obywateli.

do góry