Nawigacja

Nazwy kontrowersyjne i błędnie wiązane z normami ustawy

Przykładowe nazwy ulic spośród występujących na terenie RP, które w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o których zmianę Instytut nie będzie występował, gdyż nie spełniają normy art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744). Decyzja o pozostawieniu bądź zmianie tych nazw należy do samorządu. Jeśli samorząd je zmieni, nie powinien w stosownej uchwale powoływać się na normy ustawy z 1 kwietnia 2016 r.

do góry