Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Gniedzińskiego Szczepana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Szczepan Gniedziński ( 1884–1968) – w okresie powojennym działacz komunistycznej PZPR.

Urodził się 7 grudnia 1884 r. w Obornikach jako syn Antoniny i Józefa. W latach 1904–1906 służył w armii niemieckiej. W 1918 r. brał udział w powstaniu wielkopolskim. W latach 1922–1939 pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady w Obornikach. Zawodowo pracował w rzeźni jako palacz.

W czasie okupacji zatrudniał się przy budowie mostów i w fabryce w Obornikach. Po wojnie związał się ze strukturami politycznymi komunistów. Od czerwca 1945 r. należał do PPS, następnie do PPR, a od 1948 r. do PZPR. Brał udział w parcelacji ziem dworskich. Jako członek PPR brał udział w organizacji sfałszowanych wyborów do sejmu w 1947 r. W latach 1945–1949 pracował jako robotnik w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni jako robotnik. Następnie został zatrudniony jako strażnik w Spółdzielczej Ochronie Obiektów w Obornikach, gdzie pełnił również funkcję sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej komunistycznej PZPR. Od 1951 r. zatrudniony jako pracownik sądu powiatowego i wojewódzkiego. Od tego czasu pełnił również funkcję członka Komisji Pracy i Pomocy Społecznej przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

(ELPz)

 

do góry