Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Ratajczaka Romana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Roman Ratajczak ( 1947–1986) – działacz komunistycznej PZPR, członek ORMO

Urodził się 11 Lutego 1947 r. w Poznaniu. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Jeszcze w czasie trwania studiów wstąpił do PZPR w 1970 r. Po ukończeniu studiów w 1972 r. rozpoczął pracę administracji terenowej w Międzychodzie. Początkowo jako Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzychodzie a następnie jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1976 r. objął stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Międzychód. Jednocześnie pełnił obowiązki członka Egzekutywy Komitetu Miasta i Gminy PZPR w Międzychodzie. Był również członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO).

Funkcje te pełnił również w okresie staniu wojennego – do chwili śmierci, tj. do 12 grudnia 1986 r.

(ELPzn)

 

do góry