Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Rauera Józefa

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Józef Rauer ( 1912–1946) – członek ORMO, zginął w walce z podziemiem niepodległościowym.

Urodził się 9 marca 1912 r. w miejscowości Błotnica, pow. Wolsztyn jako syn Anastazji i Antoniego. Z zawodu rzeźnik. 15 czerwca 1946 r. wstąpił w szeregi Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej  przy Komisariacie Powiatowym Milicji Obywatelskiej w Wolsztynie. Zginął na posterunku Kębłowo, pow. Wolsztyn, 29 czerwca 1946 r. podczas działań mających na celu zwalczanie wystąpień antykomunistycznych podczas referendum ludowego. Jeden z antykomunistycznych oddziałów niepodległościowych, działających na tych terenach, dowodzony przez Jana Skibę, zorganizował akcję sprzeciwu wobec propagandy władz komunistycznych w związku z odbywającym się referendum. Członkowie oddziału zostali aresztowani. Konwojowani na posterunek przez Józefa Rauera i innych członków ORMO, z posterunku w Kębłowie podjęli próbę ucieczki. Doszło do strzelaniny. Józef Rauer został postrzelony. Poniósł śmierć, próbując uniemożliwić ucieczkę aresztowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego.

(ELPz)

do góry