Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Walendowskiego Stanisława

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Stanisław Walendowski (1926-1975) - działacz komunistyczny: aktywista PPR i PZPR, działacz ZMP i ZMW.                                

Urodził się 22 sierpnia 1926 r. w Żegocinie. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu.

Od 17.stycznia 1947 r. członek komunistycznej PPR. Członek kierownictwa regionalnego organizacji młodzieżowych. Był m.in. przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu oraz  wiceprzewodniczącym Zarządu  Wojewódzkiego utworzonej w czasach stalinizmu komunistycznej organizacji młodzieżowej - Związku Młodzieży Polskiej.

Członek Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych (m.in.: prezes Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Poznaniu oraz sekretarz Centralnego Zarządu Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych).

W 1948 r. wraz ze strukturami PPR znalazł się w PZPR. W latach 1949-1950 był  II sekretarzem w Komitecie Gminnym w miejscowości Czeremin. W latach 1950-1951 był sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Powiatowej Komendzie "Służby Polsce" w Jarocinie.

W 1950 r. ukończył Centralny Kurs Inspektorów Polityczno-Wychowawczych w Poznaniu. W 1951 został członkiem Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kępnie.

Od 1958 do 1966 r. członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu. Od 1961 r. do 1972 r. przedstawiciel PZPR w „Sejmie PRL” (trzy kadencje).

Zmarł zm. 22 listopada 1975 r.

 

(AKŁdz)

 

do góry