Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Gulińskiego Józefa

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744.

Józef Guliński ps. „Ken” (zm.1944) – działacz komunistyczny, członek PPR, członek komunistycznej Gwardii Ludowej, dowódca oddziału Armii Ludowej.

Przed wojną pracował w hutniczych Zakładach Ostrowieckich. Powołany do służby w Wojsku Polskim brał udział w wojnie obronnej w 1939 r.

Po tym jak w 1941 r. na polecenie J. Stalina została przerzucona na ziemie polskie grupa dywersantów w celu odbudowy na ziemiach polskich partii komunistycznej pod nazwą Polska Partia Robotnicza (PPR) J. Guliński zaangażował się w jej działalność. Równolegle został członkiem Gwardii Ludowej (GL) - zbrojnego ramienia PPR. Działał w strukturach GL na terenie Obwodu Radomsko-Kieleckiego. W grudniu 1943 r. J. Guliński był przydzielony do „oddziału specjalnego GL im. Waleriana Łukasińskiego”, działającego w Okręgu Radomskim GL.

Po przemianowaniu GL na Armię Ludową (AL) J. Guliński został w lutym 1944 r. dowódcą tego oddziału - funkcjonującego już jako „oddział specjalny Armii Ludowej im. Waleriana Łukasińskiego”. Mimo propagandowych haseł, ukierunkowanych na wykreowanie AL jako samodzielnej siły zbrojnej podległej tzw. Krajowej Radzie Narodowej, formacja ta w dalszym ciągu  podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRS. Realizując sowieckie polecenia była jednym z narzędzi polityki Stalina wobec Polski. Do zadań oddziału należała m.in. ochrona posiedzeń komórek partii komunistycznej.

J. Guliński zginął w walce z Niemcami 6 czerwca 1944 r. we wsi Wola Grójecka w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

(JRKr)

do góry