Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Brody Stanisława

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Stanisław Broda (1928-1982) - działacz komunistyczny, I sekretarz KM PZPR w Ostrowcu Świętokrzyskim, członek komunistycznej nomenklatury.

Urodził się 18 września 1928 r. w Słupczy w powiecie sandomierskim. W Sandomierzu uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Studia ukończył w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W czasach stalinizmu (1954 r.) wstąpił doi partii komunistycznej - Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W oparciu o rekomendacje partyjne awansował w pracy zawodowej.  Rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola na stanowisku kierownika sekcji. Następnie pracował jako inżynier metalurg w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim (1954-1959). W 1959 r. został awansowany go na stanowisko kierownika wydziału – zajmował je do 1964 r.   

Dalszą karierę zawodową rozwijał w oparciu o struktury PZPR. W latach 1964-1966 był sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR w Hucie im. Marcelego Nowotki. W 1966 został I sekretarzem  Komitetu Miejskiego PZPR w Ostrowcu Świętokrzyskim (do 1970 r.).

W 1970 r. Stanisław Broda został  dyrektorem naczelnym Huty im. Marcelego Nowotki, którą kierował do 1976 r. następnie był dyrektorem Zakładu Przerobu Złomu.

Do końca życia był działaczem PZPR.

Zmarł 4 lipca 1982 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

(JRKr)

do góry